Ета 17
ЦПУ сервозадвижване софтуер

Компактно и надеждно ЦПУ

ETA-17 SYSTEM 20

ЦПУ с отлични технически характеристики, висока точност и производителност. Отличава се с компактност и удобство при конфигуриране, интуитивен интерфейс за оператора. Устройството е предназначено за .....

Двигател и серво

Серво-модул EDB/DS19

Прилагането на технологията DSP - IPM (цифров сигнален процесор и интелигентен транзисторен модул) осигуряват прецизност на позициониране, точност при отработване на зададената скорост и бързодействие.

Софтуер

Ladder Tools

"Ladder Tools" е базиран на Windows софтуерен пакет за създаване на ладер програми за системите на ЕТА-17 в графичен вид. Това улеснявава съставянето на контролерски програми чрез директно изчертаване на графични символи и настройка на съответните им атрибути (адрес, име, коментар). ...
view view view

Представяне на фирмата:


"ЕТА-17" е частна фирма създадена през 1990 година със седалище гр. София и с основен предмет на дейност разработка, производство, продажба и сервиз на промишлена електроника (предимно средства за автоматизация в машиностроенето).
"ЕТА-17" е специализиран производител на:
системи за цифрово програмно управление на металообработващи и други машини (ЦПУ за ММ) и сервоуправление за тях;
входно-изходни модули за автоматиката на различни видове машини;
машинни пултове;
промишлени контролери за управление на технологични процеси.


"ЕТА-17" работи и по индивидуални договори с възложители на специфични и високотехнологични проекти в областта на промишлената електроника. Основните процеси във фирмата са доставка, разработка, производство, продажба и сервиз. Продукцията на "ЕТА-17" е предназначена за вътрешния пазар и за износ.

Сервизната дейност включва гаранционен и извънгаранционен сервиз на произвежданите изделия, подпомагане на потребителя при първоначалния пуск на металообработващи машини, изпълнение на специфични инженерингови поръчки.

Фирмата работи в съответствие с изградена и функционираща система за управление на качество съгласно сертификат ISO9001 от 2008г.